preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

Oglasna ploča

vijesti

Sukladno čl. 14 Pravilnika o izvođenju izleta i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15 i 53/21) na zajedničkom roditeljskom sastanku 8.a,8.b i 8.c razrednog odjela 2022./2023. održanom u utorak, 21.6.2022. odlučeno je da se za izvođenje izvanučioničke nastave (dvodnevne školske ekskurzije prema javnom pozivu 4/22) u Dalmaciju za davatelja usluga odabere agencija ABC Travel Rijeka.

Autor: Sonja Kalafatović, 30. 6. 2022. 09:36

 [više]

Popis agencije koja će se predstaviti na roditeljskom sastanku 8.a, b i c razrednih odjela za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave prema javnom pozivu 4/22

Autor: Marijana Mavić, 23. 6. 2022. 10:43

Sukladno čl. 14  Pravilnika o izvođenju izleta i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15 i 53/21) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave budućih 8.a, 8.b i 8. c razrednih odjela u Dalmaciju od 22.9. do 23.9.2022. na sastanku Povjerenstva održanom u utorak, 21.6.2022. odabralo je ponudu putničke agencije ABC Travel Rijeka koja će biti predstavljena roditeljima na roditeljskom sastanku.


Povjerenstvo je odredilo da će datum predstavljanja ponude odabranog potencijalnog davatelja usluga biti na zajedničkom roditeljskom sastanku u ponedjeljak, 27.6.2022. u 18 sati u prostorijama školske knjižnice.

 [više]

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave br. 4/22 za učenike 8.r.2022.-2023. školske godine Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sonja Kalafatović, 2. 6. 2022. 14:39

 [više]

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave br. 3/22 za učenike 8.r.2022.-2023. školske godine Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sonja Kalafatović, 16. 5. 2022. 11:01

 [više]

Popis agencija koje će se predstaviti na roditeljskom sastanku 8.a i 8.b razrednih odjela za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave prema javnom pozivu 2/22

Autor: Sonja Kalafatović, 17. 3. 2022. 11:52

Sukladno čl. 14  Pravilnika o izvođenju izleta i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15 i 53/21) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje višednevne izvanučioničke nastave 8.a i 8.b razrednog odjela u Dalmaciju od 26.5.-27.5.2022. na sastanku Povjerenstva održanom u srijedu 16.3.2022. odabralo je ponude dvije putničke agencije koje će biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku:

1. Croma tours d.o.o. Lovran

2. ABC Travel Rijeka

Povjerenstvo je odredilo da će datum predstavljanja ponuda odabranih potencijalnih davatelja usluga, biti na zajedničkom roditeljskom sastanku u ponedjeljak 28.3.2022. u 16:30 sati u prostorijama školske knjižnice.

Određeno vrijeme trajanja pojedine prezentacije je 10 minuta.

 [više]

Sukladno čl. 14 Pravilnika o izvođenju izleta i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 67/14, 81/15 i 53/21) na zajedničkom roditeljskom sastanku 8.c i 8.d razrednog odjela održanom u četvrtak, 20.1.2022. odlučeno je da se za izvođenje izvanučioničke nastave (dvodnevne školske ekskurzije prema javnom pozivu 1/22) u Dalmaciju za davatelja usluga odabere agencija Arriva travel Rijeka.

Autor: Sonja Kalafatović, 11. 3. 2022. 09:40

 [više]

Popis agencija koje će se predstaviti na roditeljskom sastanku 8.c. i 8.d razrednih odjela za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave prema javnom pozivu 1/22

Autor: Sonja Kalafatović, 2. 3. 2022. 08:18

 [više]

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za 8.a i 8.b. razredne odjele Br. 2/22 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sonja Kalafatović, 25. 2. 2022. 14:07

 [više]

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE ZA 8c. i 8.d razredne odjele Br. 1/22 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sonja Kalafatović, 10. 2. 2022. 14:55

 [više]

Odluka o odabiru agencije za organizaciju izvanučioničke nastave za 4.B i 4.C razred-Škola u prirodi Hrvatsko zagorje po javnom pozivu 4/21

Autor: Sonja Kalafatović, 10. 2. 2022. 14:46

Odluka o odabiru agencije za organizaciju  izvanučioničke nastave za 4.B i 4.C razred-Škola u prirodi Hrvatsko zagorje po javnom pozivu 4/21

Na sastanku roditelja učenika 4.b i 4.c razreda,učitelja voditelja i učitelja pratitelja, održanom 9.2.2022.godine,za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za 4.b i 4.c razred odlukom većine odabrana je Putnička agencija Stella Tours.

 [više]

Odgoda roditeljskog sastanka za 4.b i 4.c razredne odjele u svezi s organiziranjem Škole u prirodi prema javnom pozivu 4/21

Autor: Sonja Kalafatović, 17. 1. 2022. 10:13

Zbog novonastale epidemiološke situacije roditeljski

sastanak  za roditelje 4.b i 4.c zakazan za 20.1.2022.

odgađa se za novi termin srijeda, 9.2.2022.u 17.30 sati.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 [više]

Izvanučionička nastava -Škola u prirodi 4.a razredni odjel- javni poziv 3/21, objava

Autor: Sonja Kalafatović, 14. 1. 2022. 09:39

U srijedu, 12.01.2022. godine održan je roditeljski sastanak 4. a razrednog odjela u svezi odabira Agencije koje će organizirati višednevnu izvanučiončku nastavu ŠUP (škola u prirodi) za 4.a razredni odjel.

Odlazak i provedba planiran je od 27.4.2022. do 29.4.2022.

Destinacija: Lika, Gorska Hrvatska

Jednoglasnom odlukom roditelja izabrana je agencija A.N.A.B.A.R. iz Rijeke.

 [više]

Izvanučionička nastava- Škola u prirodi za 4.b. i 4.c., po javnom pozivu 4/21 objava

Autor: Sonja Kalafatović, 23. 12. 2021. 14:28

Sukladno čl. 14  Pravilnika o izvođenju izleta i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole

(NN 67/14, 81/15 i 53/21) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje Škole u prirodi za 4.b i 4. c na sastanku Povjerenstva održanom u četvrtak, 23.12.2021. odabralo je ponude četiri putničke agencije koje će biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku:

  1. Zeatours, Pula

  2. Croma tours d.o.o. Lovran

  3. FiumeTours putovanja Rijeka

  4. Stella tours d.o.o Rijeka

Povjerenstvo je odredilo da će datum predstavljanja ponuda odabranih potencijalnih davatelja usluga, biti na zajedničkom roditeljskom sastanku u četvrtak, 20.1.2022. u 17,30 sati u prostorijama školske knjižnice.

Određeno vrijeme trajanja pojedine prezentacije je 10 minuta.

 

 [više]

Izvanučionička nastava -Škola u prirodi 4.a razredni odjel- javni poziv 3/21, objava

Autor: Sonja Kalafatović, 23. 12. 2021. 12:56

Temeljem članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09 i 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14 , 81/15 i 53/21) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje Škole u prirodi 4.A razrednog odjela na sastanku održanom u četvrtak, 23.12.2021.,  odabralo je ponudu putničke agencije koja jedina ispunjava uvjete iz Javnog poziva i koja će biti predstavljena roditeljima:

1. A.N.A.B.A.R. tours Rijeka

Obavještavamo odabranu agenciju da će prezentacija ponude u trajanju do 10 minuta biti na

roditeljskom sastanku 4.a razrednog odjela koji će se održati u utorak, 12.01.2022. u 17:30 sati.

Roditelji će glasovanjem donijeti konačnu odluku o izboru agencije.

 

 [više]

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE-ŠKOLE U PRIRODI 4/21 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sonja Kalafatović, 7. 12. 2021. 15:26

 [više]

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE-ŠKOLE U PRIRODI 3/21 Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sonja Kalafatović, 7. 12. 2021. 09:49

 [više]

OBAVIJEST O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE ŠKOLE U PRIRODI - BROJ 2/21

Autor: Sonja Kalafatović, 6. 12. 2021. 14:08

OBAVIJEST O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE ŠKOLE U PRIRODI - BROJ 2/21

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana 3.12.2021. donijelo je Odluku o poništenju Javnog poziva 2/21 za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (Škole u prirodi) za učenike 4.b i 4.c.razreda, objavljenog na web stranici Škole dana 12. studenoga 2021. zbog objave obrasca javnog poziva koji nije bio u skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 53/21).

 [više]

OBAVIJEST O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE ŠKOLE U PRIRODI - BROJ 1-21

Autor: Sonja Kalafatović, 6. 12. 2021. 14:06

OBAVIJEST O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE ŠKOLE U PRIRODI - BROJ 1-21

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude dana 3.12.2021. donijelo je Odluku o poništenju Javnog poziva 1-21 za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave (Škole u prirodi) za učenike 4.a razreda, objavljenog na web stranici Škole dana 5. studenoga 2021. zbog objave obrasca javnog poziva koji nije bio u skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN 53/21).

 [više]

OBAVIJEST O PONUDAMA ODABRANIM ZA PREDSTAVLJANJE NA RODITELJSKOM SASTANKU U SVEZI ORGANIZACIJE VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE-ŠKOLA U PRIRODI ZA 4.B i 4.C RAZRED

Autor: Marijana Mavić, 1. 12. 2021. 19:18

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave  na javnom otvaranju ponuda pristiglih u okviru definiranog roka dostave,održano dana 1.prosinca 2021.godine,odabralo je ponude sljedećih agencija:

1.ARRIVA TRAVEL

2.A.N.A.B.A.R.-TOURS

3.CROMATOURS

4.ZEATOURS

Povjerenstvo je odredilo da će datum predstavljanja ponuda,odabranih potencijalnih davatelja usluga,biti na roditeljskom sastanku,dana 9.12.2021. u 17:30 sati.

Određeno vrijeme trajanja pojedine prezentacije je deset minuta.

Pozivaju se navedeni davatelji usluga da predstave svoje ponude roditeljima.

Konačnu odluku o odabiru agencije za realizaciju Škole u prirodi donijet će roditelji na zakazanom roditeljskom sastanku.

 

Predsjednik Povjerenstva:Theo Pizzul-predstavnik roditelja

Zapisnik vodila:Gordana Bartulović

U Opatiji 1.12.2021.g.

 

 [više]

ODABIR AGENCIJE ZA VIŠEDNEVNU UČIONIČKU NASTAVU - ŠKOLA U PRIRODI

Autor: Marijana Mavić, 25. 11. 2021. 12:02

Temeljem članka 125. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09 i 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 154/14 i 7/17) i članka 14. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14 i 81/15) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za izvođenje Škole u prirodi 4.A razrednog odjela na sastanku održanom u srijedu, 24.11.2021.,  odabralo je ponude četiri putničke agencije koje će biti predstavljene roditeljima:

  1. ABC travel, Rijeka
  2. A.N.A.B.A.R  tours d.o.o Rijeka
  3. Ariva travel, Cres
  4. Croma tours d.o.o. Lovran

Obavještavamo odabrane agencije da će prezentacija ponuda (u trajanju do 10 minuta) biti na roditeljskom sastanku 4.a razrednog odjela koji će se održati u utorak, 30.11.2021. u 17:30 sati.

Roditelji će glasovanjem odabrati jednu putničku agenciju za organizaciju Škole u prirodi.

 [više]

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marijana Mavić, 12. 11. 2021. 07:00

 [više]

OBRAZAC POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Marijana Mavić, 5. 11. 2021. 18:55

 [više]

JAVNI POZIV Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sonja Kalafatović, 26. 11. 2020. 09:13

JAVNI POZIV

VANJSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA

ZA KUHANJE TOPLIH I PRIPREMU MLIJEČNIH OBROKA

 [više]

JAVNI POZIV Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sonja Kalafatović, 26. 11. 2020. 09:08

JAVNI POZIV

VANJSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA

ZA KUHANJE TOPLIH I PRIPREMU MLIJEČNIH OBROKA

 [više]

JAVNI POZIV VANJSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA ZA KUHANJE TOPLIH OBROKA I MLIJEČNIH OBROKA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Sonja Kalafatović, 25. 8. 2020. 15:27

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 CMS za škole logo
Osnovna škola "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija / Nova cesta 53, HR-51410 Opatija / os-rkatalinic-jeretov-opatija.skole.hr / ured@os-rkatalinic-jeretov-opatija.skole.hr
preskoči na navigaciju